Algemeen

Het Platform Koplopers in de Zorg werkt in de gehele gezondheidszorg. Sectoren die wij onderscheiden zijn:

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdzorg
  • Ouderenzorg
  • Ziekenhuizen
  • Ondersteunende organisaties.

Het blijkt meer en meer dat de verschillende sectoren in elkaar overlopen zodat de 'klassieke' indeling steeds minder relevant wordt. Een en ander komt ook naar voren in de verschillende researchprojecten die door het Platform Koplopers in de Zorg zijn geïnitieerd.