Research

Koploper Research is een belangrijke bron voor nieuwe ideeën. Op basis van een voortdurende monitoring onder de participanten worden er geregeld onderwerpen geselecteerd die interessant genoeg zijn om verder onderzocht te worden. Zo startten eind 2013 de eerste twee Koploper Researchprojecten, te weten 'De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomt' en 'WMO: nieuw paradigma of nieuwe paradox'.

 

De opzet van de Koploper Research projecten is telkens dezelfde: door het secretariaat van het Platform Koplopers in de Zorg wordt er een propositie opgesteld en participanten maar ook andere zorgorganisaties worden benaderd met de vraag of ze willen deelnemen aan het project. De kosten worden gedeeld en door middel van nader onderzoek en intensieve idee-uitwisseling ontstaat er uiteindelijk een totaalbeeld.

In dit traject worden vaak ook andere organisaties, wetenschappelijke instituten en universiteiten betrokken. Voordeel is de korte doorlooptijd, de heldere verdeling van verantwoordelijkheden/bevoegdheden, en een idee- en besluitvorming die niet door allerlei externe factoren en instanties wordt beïnvloed.

De resultaten worden in een aansprekende publicatie neergelegd zodat ook anderen in de sector kennis kunnen nemen van de analyses, ideeën en conclusies. Een voorbeeld hiervan is de publicatie 'De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomst' als resultante van het gelijknamige project. Dit project heeft daarnaast nog een visiedocument 'Visiedocument GGZ 2020' opgeleverd als inspirerend kader voor discussies binnen de sector. Dit document is als download beschikbaar.