Publicaties

Publicaties is een van de middelen om kennis en ervaring van de participerende organisaties te delen met anderen. De eerste publicatie 'Koplopers in de Zorg. 50 Formules voor succes' uit 2013 is een goed voorbeeld van het niveau dat wij nastreven. Het zijn 50 inspirerende cases die dusdanig zijn beschreven dat iedere geïnteresseerde daar de voor hem of haar van belang zijnde lessen uit kan halen. Daarnaast is erg veel aandacht uitgegaan naar de foto's en de vormgeving van het boek, dat een eye catcher op veel bestuurstafels is geworden.

Daarna zijn er de volgende publicaties verschenen:

. Het Nieuwe Samenspel (2014)
. Succesvol organiseren in de Zorg (2015)
. De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomst (2015)
. Scan Sociale wijkteams (2015)
. Scan functioneren IGZ (2016)
. Het Bavaroisesyndroom. Hoe angst, wantrouwen en bureaucratie de zorg in hun greep houden (2016)


Verwacht worden de komende periode:
. Andere tijden, anders organiseren. Nieuwe wegen voor de GGZ (planning 2017)
. Toezicht houden in de toekomst (planning 2017)
. Het Nederlands Zorglandschap 2017 (planning 2017)
. Het Groot Nederlands Ziekenhuisboek (planning 2017)

Zoals u ziet proberen wij de kennis onder bestuurders, managers en medewerkers telkens in een publicatie neer te leggen. Zo ontstaat er continuïteit in kennisontwikkeling en daardoor een hogere kennisproductiviteit.