Koploper zijn = Kennis delen

07 September 2015

Kennis delen is het centrale thema van het Platform Koplopers in de Zorg. Daartoe brengen we mensen bij elkaar, verzamelen kennis en ervaringen, analyseren dit en bieden we dit vervolgens de sector aan in de vorm van publicaties, colleges, communities e.d. 

Om dit breder te trekken gaat het Platform Koplopers in de Zorg participeren in het Internationale Centre for Knowledge Sharing (i.o.). De doelstelling van dit Centre is het delen van kennis. Hiervoor maken we gebruik van de ‘marktplaats’ die floow2healthcare biedt. Deze marktplaats is in principe een internationale marktplaats om te komen tot een optimale kennisoverdracht.  

Hoe werkt het? Het Rijnstate Ziekenhuis laat als early adopter zien wat je er mee kan doen, zowel op het terrein van aanbod (risicomanagement in een ziekenhuis) als op het terrein van vraag (expertise op het terrein van wet- en regelgeving). Er bestaat grote behoefte om op deze wijze kennis te delen. Zo zijn we zelf voor een van onze participanten op zoek naar collega-organisaties om gezamenlijk een meeromvattende visie op de toekomst van het facilitair bedrijf te ontwikkelen. Wilt u uw kennis ook delen, neem dan contact op met ons secretariaat.