Algemeen

Het platform Koplopers in de Zorg richt zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het vergroten van het innovatief vermogen van zorgorganisaties. Om dit te bereiken verzamelt en analyseert het platform inspirerende casuïstiek van haar participanten. Om het delen van kennis en van elkaar leren te bevorderen zet het Platform Koplopers in de Zorg een aantal middelen in, te weten:

  • Publicaties
  • de Academy
  • Researchprojecten
  • Communities

 

Publicaties

We streven er zo veel mogelijk naar de resultaten van onze research en andere opdrachten in aansprekende publicaties te delen met de sector. Onze eerste publicatie 'Koplopers in de Zorg. 50 Formules voor succes' uit 2013 is daar een sprekend voorbeeld van. In 2014 is de publicatie 'De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomst' verschenen, in 2015 gevolgd door 'Het Nieuwe Samenspel' en 'Succesvol organiseren in de Zorg'. In september 2016 zal 'Het Bavaroisesyndroom.Hoe angst, wantrouwen en bureaucratie de zorg in hun greep houden' verschijnen. Tussendoor zijn er scans uitgevoerd naar de mate waarin organisaties zich hebben voorbereid op de stelselherziening, de mate van bureaucratisering binnen organisaties en naar het functioneren van de IGZ. Oftewel, er gebeurt van alles. We hopen dit de komende jaren voort te zetten, aangevuld met eventueel een e-bookreeks en een e-Magazine. Lees hier alle verhalen.

 

Academy

Een belangrijke doelstelling van het Platform Koplopers in de Zorg is het delen van kennis. De Academy speelt hierbij een belangrijke rol. Vanuit de Academy worden de Collegereeks en de Leergang georganiseerd, evenals Masterclasses en Academic tables.

 

Research

Researchprojecten spelen in op vragen die binnen de markt leven op het terrein van organisaties en organiseren. In het verlengde hiervan wordt er door het secretariaat van het Platform een propositie opgesteld, die wordt voorgelegd aan mogelijk geïnteresseerden. Bij voldoende belangstelling gaat het researchproject vervolgens van start. Aansprekende projecten zijn tot nu toe geweest 'De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomst', 'De WMO: nieuw paradigma of nieuwe paradox' en 'Protocol 14: de (ont)bureaucratisering van de zorg'. Alle reesearchprojecten resulteren in publicaties en vinden een vervolg in communities of denktanks. Daarnaast is er ten aanzien van de WMO een quick scan en een uitgebreidere scan ontwikkeld in het kader van de continue monitoring van de voortgang van de WMO. Hetzelfde heeft plaatsgevonden romdom het onderwerp bureaucratisering binnen organisaties en het functioneren van de IGZ.

U kunt hier het boek 'De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomst' bestellen en via deze link het document 'Het Nieuwe Samenspel' downloaden. 

 

Communities

Communities zijn de ware werkgemeenschappen van het Platform. Communities ontstaan vaak in het verlengde van de Koploperresearchprojecten. De participerende organisaties willen de dialoog voortzetten en een vervolgslag geven aan de resultaten van het researchproject. Het idee is dat op deze wijze voortdurend wordt gewerkt aan verbetering en innovatie binnen zorgorganisaties, en tussen deze organisaties en andere organisaties.