Kenniscentrum

Je zou kunnen zeggen dat het Kenniscentrum het hart van het Platform Koplopers in de Zorg is. Het Platform heeft immers als doel het delen ven kennis en in het Kenniscentrum proberen we zoveel mogelijk van deze kennis voor iedereen toegankelijk te maken. Het Kenniscentrum is gestructureerd langs de lijnen van de 8 succesfactoren die wij op basis van de analyse van de casuïstiek van het boek 'Koplopers in de Zorg. 50 Formules voor succes' hebben weten te destilleren. Deze 8 succesfactoren zijn verder uitgewerkt in een tweede boek 'Succesvol organiseren in de zorg. Theorie en praktijk van de Koplopers'.

 

Per succesfactor is allereerst de theoretische achtergrond te vinden in de vorm van een inleiding en relevante literatuur. Vervolgens gaan we in op de casuïstiek zoals deze door de participanten naar voren is gebracht. We ronden het geheel af met relevante methoden en technieken. Tevens wordt er per succesfactor - indien beschikbaar - een webinar getoond.

 

Het Kenniscentrum kunt u vinden op www.kenniscentrumindezorg.nl.