Contact

Heeft u interesse om te participeren in een van de vele activiteiten van het Platform Koplopers in de Zorg of heeft u vragen over het platform, neem dan contact op met het secretariaat of met een van de onderstaande personen. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 0655355999.

 

Algemeen:

 

Meldpunt Bureaucratisering in de Zorg

Het Meldpunt Bureaucratisering in de Zorg verzamelt en analyseert regelgeving binnen de zorg. Loopt u in uw werk tegen regels aan waarvan het nut u ontgaat, meldt dat dan aan ons via bureaucratisering@koplopersindezorg.nl. U krijgt dan een formulier toegestuurd waarin u uw ervaringen kunt weergeven. We combineren de meldingen tot dossiers voor de IGZ, NZa en zorgverzekeraars en leggen deze aan hen voor. Hoe meer meldingen, hoe groter de kans dat er daadwerkeljk wat gaat veranderen. Het meldpunt is onderdeel van ons project 'Bestuur, verantwoording en bureaucratisering' dat zich richt op een fundamentele verandering in het kijken naar regels binnen zorgorganisaties. 

Postadres:

  • Javastraat 70
  • 2585AR Den Haag

Bezoekadres:

  • Nassauplein 15
  • 2585 EB Den Haag

 

Al het drukwerk wordt verzorgd door Gutenberg Press (Malta).

 

Content to Image Business Stories

Koplopers in de Zorg is een initiatief van Content to Image Business Stories. C2I heeft o.a. in 2011 in opdracht van de overheid 'The Dutch Industrial Landscape. 50 Inspiring business cases' gemaakt. Dit boek speelt een belangrijke rol bij handelsmissies en congressen en symposia over de Nederlandse industrie in binnen- en buitenland. In 2016 zal er een nieuwe, uitgebreidere versie worden gepubliceerd. 

Een qua opzet vergelijkbaar boek is in 2013 gepubliceerd voor de Nederlandse veiligheids- en defensie-industrie: 'Focus on Security: an overview of the Dutch high tech defence and security industry'. In deze reeks past ook het boek 'Koplopers in de Zorg. 50 Formules voor succes' uit hetzelfde jaar. Alle boeken hebben de combinatie van een gedegen inhoud en een aantrekkelijke vormgeving gemeen. En dat is niet verwonderlijk gezien de naam van het bedrijf dat daarachter staat.