academy

Een van de doelstellingen van het Platform Koplopers in de Zorg is het delen van kennis. De Academy is bij uitstek hier het instrument voor. Een mix van masterclasses, collegereeks, academic tables en leergang maakt dat u op de hoogte blijft van de meest actuele inzichten op het terrein van organisaties en organiseren in de zorg. De succesfactoren die bijvoorbeeld ook terug te vinden zijn in het Kenniscentrum, staan centraal in alle onderdelen van de Academy. Telkens wordt ingegaan op de theoretische achtergronden van de succesfactoren waarna de praktijk wordt geschetst aan de hand van voorbeelden van Koploperorganisaties. Er wordt ook  gezocht naar een vertaling van de aldus opgedane kennis naar de praktijk van de deelnemers.