Wat is Koplopers in de Zorg?

Het platform Koplopers in de Zorg is een nieuw initiatief met als primair doel het versterken en ondersteunen van de bedrijfsvoering en het innovatievermogen van zorgorganisaties door het delen van kennis. Het platform heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kruispunt voor informatie op het terrein van management, organisatie en medewerkers. Doelgroep is het hoger kader in de zorg. Veel van onze activiteiten zijn daarom gericht op het bij elkaar brengen van mensen en informatie. En om deze informatie te delen. Lees verder.

actueel!

 

Samenwerking Beweging HR2020

Het Platform Koplopers in de Zorg gaat intensief samenwerken met Beweging HR2020. Op het terrein van de mens binnen de organisatie is er op een aantal terreinen een grote overlap tussen de activiteiten van Koplopers in de Zorg en Beweging HR2020. Om die reden gaan beide organisaties inhoudelijk hun activiteiten op elkaar afstemmen zodat gezamenlijk er meer inzicht gaat ontstaan over de zorgmedewerker van de toekomst en de HR-functie die daar bij past. De komende periode zal gezamenlijk worden gewerkt aan het Nederlands Zorglandschap 2025/2030 dat een beeld moet geven van de toekomst van de zorg. U kunt in het verlengde daarvan het komend jaar een aantal inspirerende publicaties verwachten.  (8 mei 2017)

 

Koplopers Advies en Begeleiding

Het Platform Koplopers in de Zorg heeft de afgelopen jaren samen met haar participanten een schat aan kennis en ervaring verzameld. Deze kennis en ervaring is neergelegd in talloze publicaties en te vinden in het Kenniscentrum in de Zorg (www.kenniscentrumindezorg.nl). Deze kennis willen we gaan delen door middel van advisering en begeleiding van organisaties. Het gaat hierbij om een breed scala aan onderwerpen, variërend van visie- en missievraagstukken tot vraagstukken op het terrein van zelfsturing, cocreatie en samenwerken in netwerken. Naast theoretische kennis, is er vooral veel praktijkervaring onder de participanten verzameld die voor u interessant is. Bent u benieuwd naar hoe we u kunnen ondersteunen, neem dan contact op met het secretariaat.

 

Smart communities van start!

Op dit ogenblik wordt hard gewerkt om binnen de Denktank VG 2030 een aantal smart communities te starten rondom thema's als technologische en sociale innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen in de periode tot 2030. De communities zullen worden bemensd door medewerkers van de 8 participerende organisaties zodat een landelijk dekkend kennis- en leernetwerk gaat ontstaan. De andere denktanks zullen in de nabije toekomst eveneens gebruik kunnen gaan maken van de smart community systems van Cura. Uiteindelijk doel is het verzamelen, analyseren en delen van kennis tussen alle betrokken organisaties en daardoor het optimaliseren van kennis. (3 april 2017) 

 

Koplopers Kenniscentrum Rijnlands Organiseren in de Zorg

Het platform Koplopers in de Zorg is hét Kenniscentrum voor Rijnlands Organiseren in de Zorg. Rijnlands organiseren is mede gestimuleerd door een aantal toonaangevende publicaties van o.a. Jaap Peters en Jaap Jan Brouwer. Die kennis is de afgelopen periode  met relevante casuïstiek uit de sector gecombineerd. Het geheel is toegankelijk gemaakt voor een ieder in het Kenniscentrum voor Rijnlands Organiseren in de Zorg. Bent u geïnteresseerd in een schets van de theoretische achtergrond, relevante literatuur of de praktische toepassingen van Rijnlands organiseren in uw organisatie, een lezing, coaching of organisatiebegeleidingstraject, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl. Zij kunnen u verder helpen. (23 maart 2017)

 

Denktank Toekomstvisie Ouderen 2025

Het platform Koplopers in de Zorg start per 1 april een derde denktank, de Denktank Toekomstvisie Ouderen 2025. Er speelt veel op dit terrein dus alle reden om de denkkracht binnen de sector te mobiliseren. De opzet is dezelfde als die van de andere denktanks: we analyseren de uitgangssituatie en uitdagingen van de sector en verzamelen breed in het veld innovaties en ideeën. Dit leidt tot een divers en inspirerend beeld hoe (zorg)organisaties voor ouderen in de toekomst er uit kunnen gaan zien. Bent u geïnteresseerd in deelname om samen de ouderenzorg van de toekomst te ontwerpen, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@koplopersindezorg.nl. (3 maart 2017)

 

 

 

 

 

 

Yes we scan! Scans van koplopers in de zorg

Veel van onze projecten bieden een goede basis voor nader onderzoek in onze Denktanks. Tevens kunnen er relatief makkelijk scans aan worden gekoppeld. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een scan over samenwerking in het kader van de WMO, een scan over de mate waarin zorgorganisaties zich teweer stellen tegen bureaucratisering en een scan over het functioneren van de IGZ. In de pen zitten nog scans over de rol van de NZa en een benchmark tussen zorgverzekeraars. Doe mee met onze scans en draag bij aan een een groter inzicht in de thema's die voor de sector en voor uw eigen organisatie van belang zijn.

Deel kennis in de communities van koplopers in de zorg

Communities zijn de werkplaatsen, de Denktanks, van het Platform Koplopers in de Zorg. Er zijn er nu drie actief, te weten de Denktank WMO Monitor, de Denktank GGZ 2020 en de Denktank Bestuur, verantwoording en (ont)bureaucratisering. Alle drie zijn voorzettingen van de researchprojecten die hieraan vooraf gingen. Ook deze platforms zullen weer leiden tot aansprekende publicaties en nieuwe inzichten. Meer informatie.