Wat is Koplopers in de Zorg?

Het platform Koplopers in de Zorg is een nieuw initiatief met als primair doel het versterken en ondersteunen van de bedrijfsvoering en het innovatievermogen van zorgorganisaties door het delen van kennis. Het platform heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kruispunt voor informatie op het terrein van management, organisatie en medewerkers. Doelgroep is het hoger kader in de zorg. Veel van onze activiteiten zijn daarom gericht op het bij elkaar brengen van mensen en informatie. En om deze informatie te delen. Lees verder.

actueel!

 

Cordaan nieuwe deelnemer Denktank VG 2020

Cordaan gaat ook meedoen aan de Denktank VG 2020. Het aantal deelnemers is daarmee op 9 gekomen. De diversiteit aan deelnemers maakt dat er een breed beeld van de ontwikkelingen binnen de sector gaat ontstaan. Een eerste plenaire bijeenkomst is voor 9 maart gepland. De hoofdlijnen van de toekomstige publicatie worden dan besproken en worden afspraken gemaakt voor de verdieping van bepaalde onderwerpen. We houden u op de hoogte! (17 februari 2017)

 

Resiliencetest voor zorgorganisaties

Het Platform Koplopers in de Zorg heeft samen met het Maurits Instituut (www.maurits-instituut.nl) een wetenschappelijke gevalideerde resiliencetest ontwikkeld. Deze test onderzoekt het weerstandsvermogen van organisaties op een aantal cruciale punten. Zeer actueel gezien de huidige ontwikkelingen in de zorgmarkt. De test is gratis. Binnenkort zal een aantal relaties van het platform benaderd worden om als eersten deel te nemen aan deze test. Mocht u niet kunnen wachten, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl) (2 februari 2017)

 

Doe mee met Koplopers in de Zorg 2017

Zoals wellicht bekend is het platform Koplopers in de Zorg van plan om in 2017 een nieuwe versie van het boek 'Koplopers in de Zorg. 50 Formules voor succes' uit te brengen. De opzet en uitstraling van het nieuwe boek zijn vergelijkbaar met het boek uit 2013. Wel zullen de verhalen meer in de context worden geplaatst van allerlei ontwikkelingen in de zorg. De inspiring cases zullen in ons Kenniscentrum in de Zorg worden opgenomen want Koploper zijn = kennis delen. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met secretariaat@koplopersindezorg.nl (30 januari 2017)

 

Het Bavaroisesyndroom: Bureaucratisering en verder

Het Bavaroisesyndroom is het eindresultaat van de Denktank (Ont)bureaucratisering. Het geeft een indringend beeld van de wijze waarop bureaucratie zich in organisaties heeft genesteld. Een 'must read' voor een ieder die in de zorg werkt. En bij een 'regel'instantie! Te bestellen via www.bol.com. (26 januari 2017)

 

Who Cares?

Op 18 januari werd de prijsvraag Who Cares gelanceerd. Met deze prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve denkers en doeners op om mee te denken over de wijken van de toekomst. Gijsbert van Herk, Humanitas Rotterdam is een van de initiatiefnemers én deelnemer aan Koplopers in de Zorg 2017: 'Op den duur zullen we meer mensen thuis helpen dan intramuraal'. Wilt u meer weten over dit inspirerende project kijk dan op www.prijsvraagwhocares.nl. (24 januari 2017)

 

 

 

 

Yes we scan! Scans van koplopers in de zorg

Veel van onze projecten bieden een goede basis voor nader onderzoek in onze Denktanks. Tevens kunnen er relatief makkelijk scans aan worden gekoppeld. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een scan over samenwerking in het kader van de WMO, een scan over de mate waarin zorgorganisaties zich teweer stellen tegen bureaucratisering en een scan over het functioneren van de IGZ. In de pen zitten nog scans over de rol van de NZa en een benchmark tussen zorgverzekeraars. Doe mee met onze scans en draag bij aan een een groter inzicht in de thema's die voor de sector en voor uw eigen organisatie van belang zijn.

Deel kennis in de communities van koplopers in de zorg

Communities zijn de werkplaatsen, de Denktanks, van het Platform Koplopers in de Zorg. Er zijn er nu drie actief, te weten de Denktank WMO Monitor, de Denktank GGZ 2020 en de Denktank Bestuur, verantwoording en (ont)bureaucratisering. Alle drie zijn voorzettingen van de researchprojecten die hieraan vooraf gingen. Ook deze platforms zullen weer leiden tot aansprekende publicaties en nieuwe inzichten. Meer informatie.