Wat is Koplopers in de Zorg?

Het platform Koplopers in de Zorg is een nieuw initiatief met als primair doel het versterken en ondersteunen van de bedrijfsvoering en het innovatievermogen van zorgorganisaties door het delen van kennis. Het platform heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kruispunt voor informatie op het terrein van management, organisatie en medewerkers. Doelgroep is het hoger kader in de zorg. Veel van onze activiteiten zijn daarom gericht op het bij elkaar brengen van mensen en informatie. En om deze informatie te delen. Lees verder.

Publicaties van Koplopers in de zorg

Het platform Koplopers in de Zorg heeft een gezonde publicatiedrift. Eind 2014 verscheen de publicatie 'Het Nieuwe Samenspel', eindresultaat van het project 'WMO: paradigma of paradox'. Begin 2015 verscheen de publicatie 'De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomst', eindresultaat van het gelijknamige project. In juni 2015 gevolgd door het boek 'Succesvol organiseren in de Zorg. Theorie en praktijk van de Koplopers'. In augustus 2016  zal de publicatie 'Het bavaroiscomplex. De bureaucratisering van de zorg' het daglicht zien, resultaat van het project 'Protocol 14, de bureaucratisering van de zorg'. Met deze publicaties proberen wij de ideeuitwisseling tussen alle betrokkenen te stimuleren.

Yes we scan! Scans van koplopers in de zorg

Veel van onze projecten bieden een goede basis voor nader onderzoek in onze Denktanks. Tevens kunnen er relatief makkelijk scans aan worden gekoppeld. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een scan over samenwerking in het kader van de WMO, een scan over de mate waarin zorgorganisaties zich teweer stellen tegen bureaucratisering en een scan over het functioneren van de IGZ. In de pen zitten nog scans over de rol van de NZa en een benchmark tussen zorgverzekeraars. Doe mee met onze scans en draag bij aan een een groter inzicht in de thema's die voor de sector en voor uw eigen organisatie van belang zijn.

Deel kennis in de communities van koplopers in de zorg

Communities zijn de werkplaatsen, de Denktanks, van het Platform Koplopers in de Zorg. Er zijn er nu drie actief, te weten de Denktank WMO Monitor, de Denktank GGZ 2020 en de Denktank Bestuur, verantwoording en (ont)bureaucratisering. Alle drie zijn voorzettingen van de researchprojecten die hieraan vooraf gingen. Ook deze platforms zullen weer leiden tot aansprekende publicaties en nieuwe inzichten. Meer informatie.