Wat is Koplopers in de Zorg?

Het platform Koplopers in de Zorg is een nieuw initiatief met als primair doel het versterken en ondersteunen van de bedrijfsvoering en het innovatievermogen van zorgorganisaties door het delen van kennis. Het platform heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kruispunt voor informatie op het terrein van management, organisatie en medewerkers. Doelgroep is het hoger kader in de zorg. Veel van onze activiteiten zijn daarom gericht op het bij elkaar brengen van mensen en informatie. En om deze informatie te delen. Lees verder.

actueel!

 

Denktanks

Het Platform Koplopers in de Zorg gaat intensief samenwerken met Zorgcommunity. Samen met Zorgcommunity hebben wij een serie denktanks ontwikkeld met als onderwerpen De Nieuwe Medewerker en Het Nieuwe Leren. In een serie van 4 verdiepingsbijeenkomsten worden de onderwerpen verder uitgewerkt, de denktanks worden afgesloten met een miniconferentie. Er is voor beide denktanks een startnotitie aanwezig; het idee is dat de deelnemers zelf aangeven welke onderwerpen zij specifiek belicht willen zien, welke literatuur relevant is en welke sprekers men graag zou horen. Daarnaast zijn de denktanks gericht op het delen van kennis en ervaring. Bent u geïnteresseerd in de opzet of de startnotities, neem dan contact op het het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl De Denktank De Nieuwe Medewerker start 27 maart, de Denktank Het Nieuwe Leren 29 maart. Zie ook rubriek Denktanks. (5 februari 2018)

 

Learning communities

De 'oude' denktanks zullen verder gaan als Learning communities. Deze communities zijn gericht op het delen van kennis rondom bepaalde thema's en hebben een on line en een off line dimensie. Deelname houdt in:

  • Een omgeving met een discussion board, mogelijkheden tot delen van documenten, blogs, whitepapers, opleidingen et cetera
  • Redactionele ondersteuning
  • Twee invitational conferences
  • Een jaarlijke publicatie
  • PR en communicatie vanuit Zorgcommunity om de inzichten en ideeën te delen.

Op deze wijze zal er een geheel nieuwe dynamiek ontstaan rondom kennis en innovaties in de verschillende sectoren. Er worden Learning communities gestart voor Ouderen, Jeugd, GGZ en Kwetsbare Groepen. Bent u geïnteresseerd in deelname neem dan contact op met het secretariaat voor onze Factsheet: secretariaat@koplopersindezorg.nl

 

Het Nederlands Zorglandschap 2017

In november 2017 heeft Koplopers in de Zorg Het Nederlands Zorglandschap 2017 gepubliceerd. In deze publicatie worden de trends en thema's gepresenteerd die de deelnemers aan Koplopers in de Zorg signaleren. Het idee is dat er elk jaar een update komt van dit document dat in de loop der tijd steeds meer verbreed en verdiept zal worden met relevante informatie. Er is een Pdf beschikbaar van dit document, op te vragen bij het secretariaat. (5 februari 2018)

 

Koplopers Kenniscentrum Rijnlands Organiseren in de Zorg

Het platform Koplopers in de Zorg is hét Kenniscentrum voor Rijnlands Organiseren in de Zorg. Rijnlands organiseren is mede gestimuleerd door een aantal toonaangevende publicaties van o.a. Jaap Peters en Jaap Jan Brouwer. Die kennis is de afgelopen periode  met relevante casuïstiek uit de sector gecombineerd. Het geheel is toegankelijk gemaakt voor een ieder in het Kenniscentrum voor Rijnlands Organiseren in de Zorg. Bent u geïnteresseerd in een schets van de theoretische achtergrond, relevante literatuur of de praktische toepassingen van Rijnlands organiseren in uw organisatie, een lezing, coaching of organisatiebegeleidingstraject, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl. Zij kunnen u verder helpen.

 

 

Yes we scan! Scans van koplopers in de zorg

Veel van onze projecten bieden een goede basis voor nader onderzoek in onze Denktanks. Tevens kunnen er relatief makkelijk scans aan worden gekoppeld. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een scan over samenwerking in het kader van de WMO, een scan over de mate waarin zorgorganisaties zich teweer stellen tegen bureaucratisering en een scan over het functioneren van de IGZ. In de pen zitten nog scans over de rol van de NZa en een benchmark tussen zorgverzekeraars. Doe mee met onze scans en draag bij aan een een groter inzicht in de thema's die voor de sector en voor uw eigen organisatie van belang zijn.

Deel kennis in de communities van koplopers in de zorg

Communities zijn de werkplaatsen, de Denktanks, van het Platform Koplopers in de Zorg. Er zijn er nu drie actief, te weten de Denktank WMO Monitor, de Denktank GGZ 2020 en de Denktank Bestuur, verantwoording en (ont)bureaucratisering. Alle drie zijn voorzettingen van de researchprojecten die hieraan vooraf gingen. Ook deze platforms zullen weer leiden tot aansprekende publicaties en nieuwe inzichten. Meer informatie.